Elan retrouvé

Progetto
ospedale

Luogo
Paris 09

Anno
2013

Architetto
ATELIER 2 plus 1

 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_01
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_05
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_16
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_21
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_22
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_03
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_06
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_02
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_04
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_07
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_25
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_20
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_23
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_18
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_19
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_17
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_12
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_11
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_10
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_24
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_13
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_14
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_15
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_08
 • photo-sergio-grazia-2013 - ATELIER 2 plus 1-hopital-elan-retrouve-paris09-ECR_09